kontroler
News

Kontrolery – zagadnienie informatyczne

Jeśli mowa jest o zagadnieniu informatycznym kontrolerów, to można tutaj wyróżnić dosyć sporo znaczeń tego słowa. Kontroler – jak sama nazwa na to wskazuje – jest to pewien sprzęt, pewno urządzenie służące do sprawowania kontroli. Mowa jest konkretnie o sprawowaniu kontroli nad pewnymi elementami systemu komputerowego lub systemów komputerowych. Można także nieco inaczej określić ten element jako pewnego rodzaju łącznik pomiędzy centralną częścią komputera, jego mózgiem oraz wszelkimi innymi elementami w całym systemie się znajdującymi. Odnosząc się do elementów wewnętrznych każdego komputera, można mówić o kontrolerach pamięci, dysków oraz o kontrolerach portów.

Czym jest kontroler pamięci?

Kontroler pamięci jest elementem, który stanowi pewien układ pomiędzy procesorem komputera oraz pamięcią RAM. Jeśli mamy do czynienia z komputerami osobistymi, to w nich kontroler pamięci jest umiejscowiony w samym procesorze urządzenia. Kontroler dysków, który jest nazywany także kontrolerem macierzy dyskowych, to element, który zajmuje się prowadzeniem komunikacji z innymi elementami pamięci masowej. Mowa jest chociażby o dyskach twardych czy też o napędach optycznych. Kontroler portów z kolei jest elementem, który odpowiada za bezpośrednią komunikację z elementami zewnętrznymi. Mowa między innymi o sprawnej komunikacji z portami Firewire czy też z portami USB. Mówiąc o kontrolerach w informatyce, w komputerach, należy także wskazać na nie w odniesieniu do urządzeń peryferyjnych. Tutaj można chociażby wskazywać na kontrolery dysków jak chociażby karty PCMCIA oraz Express Card. Można także wskazywać na kontrolery portów i tutaj także za przykład można podać te same elementy co powyżej. W informatyce mamy do czynienia z funkcjonowaniem języka angielskiego.

Kontroler i jego zadania

W nazewnictwie branżowym zatem mamy do czynienia z dosyć szerokim użyciem słowa controller. Sama karta sieciowa czy też karta graficzna to w nazewnictwie angielskim network controller oraz grafics controller. Tym samym śmiało można powiedzieć, że pojęcie kontrolera w odniesieniu do komputerów, w odniesieniu do informatyki jest bardzo powszechne i nieodłączne. Zasadniczo nie jest powszechnie używane w przekazywaniu informacji, aczkolwiek w rzeczywistości, w odniesieniu do każdego komputera, do każdego urządzenia, jest to bardzo ważne pojęcie, bez którego nie można by sprawować pełnej kontroli nad pracą żadnego komputera. W pracy z komputerem chodzi bowiem o to, aby mieć cały czas pełną kontrolę nad nim, aby móc cały czas kontrolować to, co się dzieje, aby nic ważnego nie umknęło uwadze i aby komputer w ten sposób spełniał swoją rolę, aby był w pełni użyteczny. Odnosząc się do zagadnień informatycznych, można wskazywać na wiele różnych pojęć oraz wiele różnych aspektów. W przypadku niektórych są one istotne dla informatyków, ale w rzeczywistości dla każdego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *