firewall
Zagrożenia

Jak działa firewall?

Każdego dnia komputery są atakowane przez setki, a nawet tysiące różnych wirusów i złośliwych oprogramowań. Stosowanie programów antywirusowych jest czymś koniecznym. W świecie zabezpieczeń komputerowych istnieje również takie pojęcie jak firewall. Czym jest? To swoista zapora, która blokuje wirusy, robaki i inne ataki hakerów. Tego typu zabezpieczenia komputerowe mogą mieć dwa typy. Mowa jest o hardware oraz software.

Można także mówić o pewnym podziale na zapory odnoszące się do oprogramowania oraz do sprzętu. Podstawowym zadaniem zapory firewall jest identyfikacja adresu IP oraz oszacowanie jego prawidłowości. Zapory ogniowe zajmują się ochroną portów tych systemów komputerowych, dzięki którym możemy łączyć się z siecią oraz z innymi urządzeniami. Oprogramowanie typu hardware jest stosowane po to, aby móc zabezpieczyć dane. Zapory sprzętowe są pewnym integralnym elementem każdego routera, natomiast odnosząc się do zapór programowych należy wskazać na to, że odpowiadają one za blokowanie prób dostania się do danego komputera, które nie są autoryzowane.

Zabezpieczenie dla komputera

Firewall to zabezpieczenie, które nie tylko jest korzystne do stosowania, ale jest ono niezbędne. Jeżeli mowa jest o komputerach firmowych, to bez odpowiedniej jakości zapory ogniowej nie można skutecznie i bezpiecznie prowadzić swojej działalności. Mówiąc o firmach, o programach i urządzeniach firmowych, nie można stosować jakiegoś firewalla, ale powinna to być najlepsza, najbardziej doskonała wersja, jaka jest dostępna na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.