Zagrożenia

Ochrona w sieci

Żyjemy w takiej rzeczywistości, w której trudno jest całkiem odseparować się od rzeczywistości wirtualnej. Nie ma tak naprawdę takiej potrzeby, ponieważ owa rzeczywistość wirtualna niesie ze sobą bardzo wiele wymiernych korzyści. Jednakże także w wielu wymiarach stanowi one poważne zagrożenie, zwłaszcza dla tych najmłodszych, nieświadomych istniejącego ryzyka. Jednakże wcale nie trzeba zakazać dziecku korzystania internetu, aby móc go odpowiednio chronić. Jednakże owa właściwa ochrona nie jest bynajmniej taka prosta. Tutaj należy podejmować pewne dwutorowe działania.

Jakie istnieją zagrożenia?

Zanim jednak podejmie się jakiekolwiek działania, najpierw należy zdać sobie sprawę z istniejących w sieci zagrożeń. Nie mówimy tutaj i wirusach komputerowych, ponieważ dla dzieci nie stanowią one jakiegoś specjalnego zagrożenia. Mówimy zarówno o groźbie nawiązywania kontaktów z osobami niebezpiecznymi, jak również mowa jest o groźbie uzależnienia od gier czy też po prostu od obecności w przestrzeni wirtualnej. Mimo, że w każdym wieku można w takie uzależnienie wpaść, to jednak tak naprawdę dzieci są najbardziej podatne na takie uzależnienie. W jaki zatem sposób możemy i powinniśmy chronić nasze dzieci przed niebezpiecznym i negatywnym wpływem sieci internetowej? Istnieje kilka kluczowych zasad, których należy przestrzegać. Na pewno należy z dzieckiem rozmawiać na temat internetu, na temat korzyści z korzystania z niego jak również z istniejących zagrożeń. W tej rozmowie z dzieckiem bardzo ważne jest to, aby jasno i wyraźnie określić pewne ramy korzystania z internetu. Owe ustalenia powinny oczywiście być następnie respektowane, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli panować nad obecnością naszych dzieci w sieci. Bardzo ważne jest to, aby mieć pełną kontrolę nad tym, co dziecko w tejże sieci robi.

Kontrola w sieci

Dlatego też należy mu udostępniać tylko i wyłącznie takie treści, które będą miały pozytywny przekaz. W ten sposób nie tylko unikniemy niebezpiecznych sytuacji, ale jednocześnie też będziemy mogli naszym dzieciom po prostu przekazać w ten sposób pewne pozytywne wartości. Nie należy dziecka pozostawiać w sieci samego. Należy zatem podejmować rozmowy na temat doświadczeń dziecka w sieci. Jeśli będziemy widzieli, że niezbyt chętnie o tym rozmawia, to powinno to wzbudzić naszą czujność, gdyż być może przeglądanie sieci wiązało się z jakimiś negatywnymi doświadczeniami.

Przejdźmy również do pewnych technicznych czynności, na które należy postawić. Chodzi mianowicie o to, aby ustawienia bezpieczeństwa w sieci na urządzeniu, z którego nasze dziecko korzysta. Ponadto również bardzo ważne będzie zastosowanie tego, co pierwsze nasuwa się na myśl, a mianowicie chodzi o zainstalowanie specjalnego programu do kontroli rodzicielskiej. Niezależnie od tego czy nasze dziecko się z tym zgadza, czy też nie, jako rodzice, powinniśmy dokładnie wiedzieć, jakimi treściami karmi się nasze dziecko przeglądając internet. Wszakże należy zdać sobie sprawę, że prędzej czy później natrafi na takie treści, które trudno będzie zaliczyć do pozytywnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.