licencje na oprogramowanie
Programy

Rodzaje licencji na oprogramowanie

Każde oprogramowanie stosowane w komputerach zostało stworzone przez określonych ludzi, przez określony podmiot. Tym samym, biorąc pod uwagę zasady rynkowe, nie można powiedzieć, jakoby z każdego programu mógł korzystać każdy bez żadnego wyjątku, bez żadnych zobowiązań oraz bez żadnych opłat. W rzeczywistości bowiem jeśli chcemy korzystać z określonego oprogramowania komputerowego, musimy mieć dostęp do jego licencji, a aby zdobyć tę licencję, musimy uiścić stosowne opłaty. Na tym polega bowiem tenże biznes. Czym jest licencja na oprogramowanie i jakie rodzaje licencji możemy wyróżnić?

Warunki korzystania z licencji

Licencja oprogramowania to nic innego jak zgoda na pewne warunki korzystania z określonego oprogramowania. Jeśli ktoś dokonuje zakupu danego oprogramowania oraz go instaluje na swoim urządzeniu, to automatycznie zgadza się na warunki określone przez twórcę tego oprogramowania. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że licencje na oprogramowanie są sprzedawane w dwóch różnych formach. Mowa jest mianowicie o OEM oraz o licencji BOX. Pierwsza z nich dotyczy licencji na programy, które są przypisywane tylko danemu urządzeniu podczas jego zakupu. Tym samym te licencje i to oprogramowanie nie może być przeniesione na inne urządzenie ani też nie może być przeniesione na nowe urządzenie zakupione przez tego samego użytkownika. W tym drugim przypadku, a więc w odniesieniu do licencji BOX, mowa jest o oprogramowaniu, które jak najbardziej może być przeniesione na inne urządzenie, aczkolwiek istnieje tutaj taki warunek, iż dane oprogramowanie może jednocześnie funkcjonować tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu, a nie na kilku naraz.

Rodzaje licencji

Mówiąc o rodzajach licencji na oprogramowanie komputerowe, można także wskazać na takie nazwy jak chociażby adware, freeware, opensource, shareware, demo, beta oraz trial. Adware to najprostszy rodzaj oprogramowania, z którego zasadniczo można korzystać bez jakichkolwiek opłat. W tym przypadku jednakże mamy do czynienia z pojawianiem się reklam, co dla wielu osób może być czymś uciążliwym. Freeware to także oprogramowanie darmowe, aczkolwiek w tym przypadku nie ma możliwości, aby dokonywać jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym tegoż oprogramowania. Open Source to oprogramowanie, które stoi w opozycji do wcześniejszego dając możliwość dokonywania różnorodnych zmian, w tym również mowa jest o kopiowaniu oraz udostępnianiu. Shareware jest oprogramowaniem darmowym, ale wyłącznie do tego, aby móc go przetestować zanim dokona się finalnego zakupu.

Demo jest także darmowym oprogramowaniem, aczkolwiek mowa jest w tym przypadku o ograniczonych funkcjach lub też ograniczonym czasie funkcjonowania oprogramowania. Beta to oprogramowanie, które jest z jednej strony czymś próbnym, a więc tym samym może nie być pozbawione pewnych błędów. Z drugiej strony jest to oprogramowanie jak najbardziej użyteczne. Pozostał jeszcze trial, który jest oprogramowaniem, które może być użytkowane tylko i wyłącznie przez ściśle określony czas. Po jego upływie możliwe jest tylko jego odinstalowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.