chmura
Media

Dlaczego warto zapisywać dane w chmurze?

Różnego rodzaju istotne dane, pliki, zdjęcia można przechowywać na zewnętrznym dysku, na dysku twardym komputera, ale to, co jest obecnie najbardziej popularne, to przechowywanie bardzo istotnych danych w tak zwanej chmurze. Jest to rozwiązanie najbardziej praktyczne, a nadto również jest ono najbardziej bezpieczne. Poza tym jego bardzo istotną zaletą jest fakt, iż w ten sposób nie zajmujemy w pamięci urządzenia, gdzie też nie są w pełni bezpieczne.

Dyski w chmurze

W tym względzie można korzystać z różnorodnych dysków umieszczonych w chmurze, aczkolwiek tą najpopularniejszą usługą jest Google Drive. Czym jednak jest tak właściwie ta chmura? To nic innego jak sieć wielu serwerów, które należą do dostawcy usług chmurowych. Można tutaj mówić o wspomnianym wcześniej Google, ale do tych dosyć popularnych i często wykorzystywanych możemy również zaliczyć chociażby Microsoft, Amazon czy też Dropbpox. Właściciel danej chmury jest obowiązany do tego, aby właściwie dbać o kondycję poszczególnych maszyn, aby dokonywać niezbędnych aktualizacji, aby dbać o zapewnienie odpowiednich warunków dla serwerowni, chronić przed awariami oraz przed dostępem do danych przez niepowołane do tego osoby. Użytkownicy za określoną opłatą mogą korzystać z przestrzeni dyskowej, mają dostęp do określonych aplikacji oraz narzędzi.

Dlaczego chmura jest przydatna?

Dlaczego warto korzystać z możliwości umieszczania danych i plików w chmurze? Przede wszystkim po to, by nie obciążać swojego komputera, swojego smartfona. Ponadto mamy w ten sposób do czynienia z zapewnieniem bezpieczeństwa, z możliwością dysonowania kopią zapasową tego, co jest bardzo ważne. Jeśli dany plik, dane dokumenty są zapisywane na dysku urządzenia, to wówczas istnieje pewne zagrożenie, iż zostaną one utracone. Poza tym również w ten sposób można spowodować, że urządzenie będzie spowolnione. Aby tego uniknąć, należy skorzystać właśnie z usług chmurowych. Jest to rozwiązanie w głównej mierze dedykowane różnego rodzaju przedsiębiorcom, firmom, instytucjom, ale równocześnie też jak najbardziej dedykowane jest prywatnym użytkownikom.

Stały dostęp do plików

Serwerownie, w których zlokalizowane są owe chmury, są rozmieszczone na całym świecie i pracują bez przerwy przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu. Dzięki temu każdy ma pełen dostęp do swoich danych umieszczonych w chmurze, a które w danym momencie są mu niezbędne. Poza przestrzenią na dysku, usługi chmurowe mogą zawierać inne istotne i przydatne elementy jak chociażby współdzielony kalendarz, profesjonalną skrzynkę mailową, edytor tekstów online, arkusze kalkulacyjne w chmurze, narzędzia do tworzenia różnych prezentacji, narzędzia do tworzenia notatek oraz do ich udostępniania czy też czat oraz platformę do organizowania, do przeprowadzania wideokonferencji i spotkań w sieci.

Tak więc mowa jest o chmurze jako o elemencie mającym bardzo duże znaczenie w szerokim tego słowa kontekście. Dla prywatnych użytkowników chmury są bardzo przydatne zwłaszcza w odniesieniu do możliwości przechowywania w nich fotografii zajmujących sporo miejsca w urządzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.