News

Jak napisać sprawozdanie z pracy zdalnej?

Praca zdalna stała się obecnie elementem niemalże na stałe wpisanym w naszą  rzeczywistość. Można się przekonać, że taki system może jak najbardziej być efektywnym. Poza pewnymi korzyściami płynącymi z takiej formy pracy, należy wskazać także na szereg różnych zagrożeń. Do tych ostatnich na pewno można zaliczyć:

  • łączenie pracy z obowiązkami domowymi
  • poświęcanie czasu, który ma być przeznaczony na pracę, rodzinie
  • poświęcenie czasu przeznaczonego na pracę innym przyjemnościom

W warunkach domowych istnieje wiele tak zwanych przeszkadzaczy, które mogą spowodować, że praca w formie zdalnej jest mniej efektywna. Dlatego też aby móc mówić o pewnej efektywności, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów.

Organizacja pracy zdalnej

W głównej mierze istotne jest to, aby praca zdalna była odpowiednio zorganizowana. Należy zatem jasno określić zakres obowiązków wykonywanych przez danego pracownika, należy określić normy czasowe. Korzystając z odpowiedniego oprogramowania do kontrolowania home office, pracodawca może oczywiście mieć pieczę nad czasem pracy swoich pracowników. Ponadto również pewnym zwyczajem, który jest w przypadku wielu pracowników wykonujących pracę zdalną kultywowanych, praktykowanych, jest tworzenie stosownych sprawozdań z wykonywanej pracy.

Kiedy sporządzać sprawozdanie z pracy zdalnej?

Sprawozdanie z pracy zdalnej jest konieczne do sporządzenia przy wykonywaniu określonych zawodów, określonych czynności. Na pewno jest to zwyczaj dosyć często praktykowany w przypadku pracy zdalnej nauczycieli. Jednakże w przypadku wykonywania każdej pracy biurowej może być to praktykowane. Napisanie takiego sprawozdania na pewno nie jest to nic trudnego. Przede wszystkim istotne jest jasne określenie tego, co powinno znajdować się w takim sprawozdaniu. Jest to oczywiście zadanie dla pracodawcy. Sprawozdanie z wykonywanej pracy zdalnej może przybrać formę pewnych tabelek, zestawień jak również może mieć ono formę opisową.  Sprawozdanie powinno być oparte o normy czasowe dziennej pracy i powinno być ono oparte o wcześniej wyznaczone przez pracodawcę zadania. Na pewno istotne jest również to, aby sprawozdanie było po prostu czytelne, aby było proste, aby było skupione na wykonywanych zadaniach. Jeśli pracodawca tego wymaga lub też jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga, to w takim sprawozdaniu z wykonywanej pracy zdalnej można również umieścić pewne wnioski, które z kolei będą skutkować możliwością uczynienia tejże pracy jeszcze bardziej efektywną.

Sprawozdanie z pracy zdalnej może być wykonywane każdego dnia, może być wykonywane cotygodniowo lub też raz w miesiącu. Wiele w tym względzie zależy od tego, jakie wymagania ma konkretny pracodawca. W niektórych przypadkach wcale nie ma takiej potrzeby, aby owo sprawozdanie dani pracownicy musieli wykonywać, musieli sporządzać. Na pewno jednak jest to dokument, dzięki któremu praca w formie zdalnej jest bardziej kontrolowana przez pracodawcę, a tym samym może także być ona bardziej efektywna.

Polecamy również: Praca zdalna na wyjeździe, czyli jak Polacy obchodzą lockdown

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.