Programy

Jak pracować z domu i nie oszaleć?

Praca w domu to brak konieczności wcześniejszego wstawania, szczególnej dbałości o strój. Nie oznacza to jednak, że jest ona związana z samymi korzyściami. Tylko pozornie można sądzić, że system pracy zdalnej to tak jakby się Pana Boga za nogi chwyciło. Osoby mające już w tym względzie pewne doświadczenie podkreślają, że w ten sposób można bardzo szybko stracić kontrolę nad swoimi nerwami. Brak wyznaczonych ram owej pracy, brak dobrej organizacji jest podstawowym powodem tego, że wiele osób uważa pracę zdalną za niekorzystny dla siebie i system i woli już kierować swoje kroki bezpośrednio do biura.

Osiem podstawowych zasad

Aby praca zdalna była efektywna i przy okazji nie narażała nas na stres i zdenerwowanie, potrzeba jest pochylić się nad zagadnieniem jej właściwej organizacji. W tym względzie warto jest zastosować się do ośmiu istotnych kwestii i zagadnień. Chodzi tutaj o:

– dobrą organizację swojej pracy

– poinformowanie domowników o godzinach swojej pracy

– oddzielenie przestrzeni prywatnej od służbowej

– fizyczne wydzielenie przestrzeni służbowej

– jasne określenie przerw w pracy

– unikanie innych prac w godzinach pracy

– ograniczyć dostęp do różnych „rozpraszaczy”

– ustalenie z domownikami nowego planu dnia

Czas przeznaczony na pracę powinien być bardzo wyraźnie oddzielony od tego przeznaczonego dla rodziny, na relaks, na różne domowe obowiązki. Tutaj nie należy mieszać ze sobą czasu pracy oraz czasu prywatnego. Jasne zakomunikowanie domownikom o swoich godzinach pracy pozwala na utrzymanie pewnego reżimu pracy, pozwala na zachowanie pewnego porządku w domu. Poza godzinami przeznaczonymi na pracę dobrze jest wyłączyć służbowy telefon, nie zaglądać na służbową pocztę mailową. Rzeczywistość pokazuje bowiem, że przenikanie czasu przeznaczonego na pracę i tego prywatnego bardzo niekorzystnie wpływa na układ nerwowy człowieka i często prowadzi do frustracji. Dlatego też miejsce pracy zdalnej powinno również być jasno określone i wydzielone. Poza godzinami pracy dobrze jest tam nawet nie zaglądać. W trakcie pracy nie należy wykonywać żadnych domowych obowiązków. Nie należy otaczać się elementami, które nas rozpraszają. Poza tym należy bardzo dokładnie zaplanować przerwy, w których można coś przekąsić.

Narzędzia pomocne w dobrej organizacji pracy zdalnej

Praca zdalna wymaga nie tylko dobrej organizacji czasu i miejsca jej wykonywania, ale także zastosowania odpowiednich narzędzi. Dlatego też w tym względzie dobrze jest sięgnąć po najnowszy produkt firmy Microsoft, po platformę Microsoft 365. Aplikacja, która zawiera w sobie wszelkie niezbędne elementy, programy znane z Office, przydatne Microsoft Teams jak i dostępność do obszernego magazynu o wielkości 1 TB, który jest zlokalizowany w chmurze, daje szerokie możliwości w zakresie zwiększenia wydajności pracy zdalnej oraz uczynienia jej znacznie łatwiejszą.

W kontekście pracy zdalnej z poziomu własnego domu jest to bardzo ważne, aby uczynić ją skuteczną, a nie doprowadzić, że przy jej wykonywaniu oszalejemy.

Zobacz również: Jak wygląda praca zdalna i jak uczynić ją efektywną?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.