News

Praca zdalna, a wydajność. Czy należy być sceptycznym pracodawcą?

Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że bardzo głośnym tematem i bardzo powszechnym zjawiskiem stała się praca zdalna. Nie oznacza to jednak, że ów system nie był wcześniej znany jak również i stosowany przez wiele podmiotów. Jak najbardziej ten system był preferowany w wielu firmach od dawna. Jednym z kluczowych czynników, na który w odniesieniu do systemu pracy zdalnej jest wydajność. Jeśli praca zdalna nie byłaby efektywna, prawdopodobnie ten system nie zyskał swojej popularności.

Zalety pracy zdalnej

Praca zdalna ma wiele zalet. Oczywiście można także mówić o pewnych zagrożeniach, aczkolwiek ilość tych zalet jest znacząco większa. Wydajność, zwiększona efektywność to elementy, które należy przypisać właśnie do zjawiska pracy zdalnej. Poza tym również do podstawowych zalet pracy zdalnej należy zaliczyć:

  • elastyczny czas pracy
  • możliwość oszczędzenia czasu oraz pieniędzy
  • zwiększone poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu pracownika
  • redukcja kosztów związanych z pracą danego pracownika w miejscu zatrudnienia – korzyść dla pracodawcy

Praca zdalna daje lepsze efekty

Oczywiście można mówić o pewnych wyjątkach od reguły, ale mimo wszystko praca zdalna daje bardzo dobre efekty w zakresie zwiększonej efektywności oraz wydajności pracy. Oczywiście sytuacja epidemiologiczna w wielu przypadkach zmusza pracodawców do przejścia na zdalny system pracy, a tym samym w takim przypadku trudno mówić o owym sceptycyzmie. Pracownik zdalny ma zwiększone poczucie swobody, może decydować o tym, w jaki sposób rozdysponuje dostępne mu godziny. Tym samym praca zdalna może wiązać się z większą wydajnością, z osiąganiem znacznie lepszych wyników pracy. Pracownik, któremu daje się większą swobodę, nad którym nie sprawuje się ciągłej kontroli – co ma miejsce w pracy stacjonarnej – jest bardziej kreatywny, a owa kreatywność wiąże się właśnie ze zwiększoną wydajnością wykonywanej pracy.

Sceptycyzm nie, jasno określone ramy pracy tak

Mówiąc o pracy zdalnej, wskazać należy na zwiększoną wydajność. Ów sceptycyzm niektórych pracodawców nie jest uzasadniony, nie ma swoich podstaw w rzeczywistości, w osiąganych przez pracowników zdalnych wynikach. Z drugiej strony bardzo istotnym elementem jest to, aby przed przejściem na system pracy zdalnej, w sposób jasny określić wymagania wobec pracownika, jego zakres obowiązków jak i konkretne zadania do wykonania w określonym czasie. Poza tym również bardzo ważnym aspektem jest udostępnienie pracownikowi stosownych narzędzi IT, dzięki którym wykonanie takiej pracy zdalnej będzie możliwe. Sceptycyzm niektórych pracodawców nie jest uzasadniony, ponieważ rzeczywistość pokazuje, iż ów system się sprawdza, że pozwala on na znaczące zwiększenie wydajności. Można powiedzieć, że epidemia dała szansę, na odkrycie nowych możliwości i horyzontów, na dostrzeżenie wszelkich zalet, jakie posiada system pracy zdalnej. Można powiedzieć, że to nowa szansa dla wielu pracodawców, aby ograniczyć koszty oraz zwiększyć korzyści, jakie są związane z tym systemem.

Warto również przeczytać: Microsoft 365 – najlepszy pakiet narzędzi do pracy zdalnej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.